تبلیغات اینترنتیclose
چند دوبيتى نوروزى ( فردوس اعظم )
پیچک ( فردوس اعظم )
شعر و ادب پارسی


در كشور دلم بخدا شهرياري تونوشته شده در تاريخ شنبه 27 دی 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

چند دوبيتى نوروزى
نوروز به همه پارسى زبانان جهان خجسته باد
Навруз ба хамаи порсизабонони чахон хучаста бод


تو نوروز همه روز من استی
تو نوروز دلفروز من استی
وجودت مجیب صدها بهار است

چو می‌دانم ،که دلسوز من استی


Ту Наврӯзи ҳама рузи ман астӣ
Ту Наврӯзи дилафр ӯзи ман астӣ
Вуҷудат муҷиби садхо баҳор аст
Чу медонам, ки дилсӯзи ман астӣ


کلید باغ در دست بهار است،
كلید سینه ay من دست یار است .
زمین خفته سر از خواب بردار،
طنین لحظه‌های کشت‌وکار است .


Калиди бог дар дасти бахор аст,
Калиди синаи ман дасти ёр аст.
Замини хуфта сар аз хоб бардор,
Танини лахзаҳои киштукор аст.


کنار سفره نوروز بنشین،
صفای چهره ay نوروز را بین .
عزیزم از خدا می‌خواهمت ،كاش،
كه هر سالت بود نوروز ،آمین .


Канори суфраи Наврӯз биншин,
Сафои чеҳраи Наврӯзро бин.
Азизам аз Худо мехоҳамат, кош,
Ки ҳар солат бувад Наврӯз, Омин.


در بخت و صفا بكشای نوروز،
جهان تازه را بنمای نوروز .
در دل را به رؤیت باز كردم،
تو هم بر خانه اى ما آی نوروز .

 

Дари бахту сафо бикшой Наврӯз,
Чаҳони тозаро бинмой Наврӯз.
Дари дилро ба руят боз кардам,
Ту ҳам бар хонаи мо ой Наврӯз.


خوشا نوروز و اشعار بهاری،
خوشا این لحظه‌های بی‌قراری .
بیا نوروز چشمانم به راهت،
بگو اندر بسات خود چه داری؟


Хушо Наврӯзу ашъори баҳорӣ,
Хушо ин лахзаҳои бекарорӣ.
Биё Наврӯз чашмонам ба роҳат,
Бигу андар бисоти худ чи дорӣ?


بیا تا خانه دل را تكانیم،
بهار آمد چرا و را نخانیم .
به آغوش بهاران رفت باید،
كه تا سال د‌گر تنها نمانیم .

 

Биё то хонаи дилро таконем,
Баҳор омад чаро уро нахонем.
Ба огӯши баҳорон рафт бояд,
Ки то соли дигар танҳо намонем.


فردوس اعظم

Фирдавси Аъзам

برچسب ها : ,