تبلیغات اینترنتیclose
چند دوبیتی 3 ( فردوس اعظم )
پیچک ( فردوس اعظم )
شعر و ادب پارسی


در كشور دلم بخدا شهرياري تونوشته شده در تاريخ يکشنبه 28 دی 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


همان عکسي که دنيا را تکان داد
و پيغامي به گوش آدمان داد

چرا عکاس اعدام از خودش كرد
و شايد او عدالت را نشان داد؟

Хамон аксе ки дунёро такон дод
Ва пайгоме ба гуши одамон дод

Чаро аккос эъдом аз худаш кард
Ва шояд у адолатро нишон дод?

 

***
به ظلم و دست استبداد نفرين
براي يك جهان فرياد نفرين

درافتاده چرا بر اهوى من
به بي‌رحمي اين صياد نفرين


Ба зулму дасти истибдод нафрин
Барои як чахон фарёд нафрин

Дарафтода чаро бар охуи ман
Ба берахмии ин сайёд нафрин!

 


***

جوانى را به پايت خاک كردم
گريبان دلم را چاک كردم

بيا مهمان بشو بر صفحه ى دل
كه من ويروس غم را پاک كردم


Чавониро ба поят хок кардам,
Гиребони диламро чок кардам

Биё мехмон бишав бар сафхаи дил
Ки ман вируси гамро пок кардам

 
Фирдавси Аъзам 

 

برچسب ها : ,