تبلیغات اینترنتیclose
خداوندا! مگر کافي نبود سردي دل ها؟( فردوس اعظم )
پیچک ( فردوس اعظم )
شعر و ادب پارسی


در كشور دلم بخدا شهرياري تونوشته شده در تاريخ سه شنبه 16 دی 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

بگو، آیا زمستان می‌تواند؟

**

خداوندا!
مگر کافي نبود سردي دل ها؟
که باز آمد زمستان،
بر دياري که

مدّت هاست عشق و مهرباني منجمد گشته
همان جايي که دل ها از نبود عشق يخ کردست
درست چون عصر يخبندان، که آنجا،
نگاه عاطفي از ديده هاي آدمان سرد است
و دست مهرباني هايمان افسوس ما را طرد کردست
چه فرقي مي‌کند اين دي

که آيد
و با دستان پاک و ليک سردش
و گرد شاخّه هاي پوچ و عريان گشته را روبد
زمين و آسمان را با لباس تازه پوشاند
ولي آيا زمستان ، مي‌تواند

ز اعماق دل صدها مهاجر، که مدّت هاست دور از خاک ميهن،
جدا گرديده از آغوش گرم خانواده
شده محروم روي خوب دلبند
غبار غصه هاي اين جدايي را زودايد؟
و دلها را به سوي آسمان روشن و آبي گشايد؟

بگو، آيا زمستان مي‌تواند؟
به اين دستان سرد و پاک و اسپيدش
سياهي تن دنياي چرکين را بشويد؟
نه، نبتواند!

نبتواند کند کاري..
نبتواند دهد دستان ياري
زمستان را چه گويم،
هرچه گويم، طينتش سرد است
و گوشش کر
و پروا هم نخواهد کرد که دست سردييش با ما چه کردست!

 


 فردوس اعظم

 

 

 

 

 

?Бигу оё зимистон метавонад

**

Худовандо!
?Магар кофи набуд сардии дилхо
Ки боз омад зимистон, бар диёре,ки муддатхост ишку мехрубони мунчамид гашта
Хамончое ки дилхо аз набуди ишк ях кардаст
Дуруст чун асри Яхбандон, ки инчо,
Нигохи отифи аз дидахои одамон сард аст
Ва дасти мехрубонихоямон афсус моро тард кардаст
Чи фарке мекунад ин Дай
Ки ояд ---ва бо дастони поку лек сардаш
Ва гарди шохахои пучу урёнгаштаро рубад
Замину осмонро бо либоси тоза пушонад
Вале оё зимистон , метавонад зи аъмоки дили садхо мухочир,
ки муддатхост дур аз хоки Механ, чудо гардида аз огуши гарми хонавода ---
шуда махруми руи хуби дилбанд
?Губори гуссахои ин чудоиро зудояд
?Ва дилхоро ба суи осмони равшану оби кушояд
?Бигу, оё Зимистон метавонад
Ба ин дастони сарду поку испедаш
?Сиёхии тани дунёи чиркинро бишуяд
На, набитвонад!
Набитвонад кунад коре..
Набитвонад дихад дастони ёри
Зимистонро чи гуям, харчи гуям, тинаташ сард аст
Ва гушаш кар
Ва парво хам нахохад кард ки дасти сардияш бо мо чи кардаст

 

Фирдавси Аъзам

 

برچسب ها : ,