تبلیغات اینترنتیclose
در صحنه ى زمين رقص گلوله هاست ( فردوس اعظم )
پیچک ( فردوس اعظم )
شعر و ادب پارسی


در كشور دلم بخدا شهرياري تونوشته شده در تاريخ چهارشنبه 17 دی 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


اينجا فلسطين است!
**

در صحنه ى زمين
رقص گلوله هاست '
خونريزي و اسارت و کشتار و تير و جنگ
شهري خراب گشته و طفلي ميان خون
آواز وحشت آور بمب و تفنگ هاست
اينجا فلسطين است!
اينجا هلاکت است و شهادت ،تجاوز است
آواز گريه‌هاي هزاران فرشته ها
- اين كودكان از پدر و مادران جدا
صد سايه شكسته و صد روح بينوا
جاى که آسمان سياهش گرفته است
باران اتفاق به هر بام خانه‌اي ..
سرريز مي‌شود ..
شهري در استانه طوفان نشسته است
اينجا فلسطين است!
جاى که بچه‌ها ،به جاي توپ بازى ها
خود توپ مي شوند
در كوچه‌هاي شهر ولنگار و خون شده
از سوى دشمنان خدا
هر يکي
،دريغ ،
سركوب مي‌شوند .
معصوميت كجا!
مسئوليت كجا!
جاى که بي‌گناهي اين طفلكان پاك
انكار مي شود
جاى که دست شوم يهودان بدسرشت
خونريز مي شود
اي واي ،قلبم از همه اين بي عدالتي
بيمار مي‌شود .
اي حاميان حقّ و حقوق بشر ،شما
از چه زبان و چشم و دل خويش بسته ايد؟
اين نكته از حقوق بشر در كتابتان
ثبتي نگشته‌ است؟
در گوشه ا ى،به مثل تماشاچيان ،چرا
كاري نمي‌کنيد و خاموش نشسته ايد؟
سعدى ،کجاي تو ؟
تا با دو چشم خويش ببينى بني بشر
اعضاي يكد‌گر به چه حالي كشانده‌اند
هم جامه‌هاي آدميت را درانده‌اند
آري برادران ..
اينجا فلسطين است ..
اي مردم جهان
د‌گر بس است غفلت و بى اعتنايي ها
برخيز و دست کمک خود را دراز كن
برخيز بر به دشمن خونخوار و فتنه جو
هى اعتراض كن!
برخيز تا به گوش يهودى خبر دهيم:
اي : مردم يهود ،خدا لعنتت كند
اندازه گليم خودت پا دراز كن!
اينجا فلسطين است .
بيت المقدس است

 

فردوس اعظم

http://firdavs.blogfa.com/1393/05/3

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار فردوس اعظم -5, | بازديد : 286