تبلیغات اینترنتیclose
چهره ی خود را گشا می بوسمت ( فردوس اعظم ) ...
پیچک ( فردوس اعظم )
شعر و ادب پارسی


در كشور دلم بخدا شهرياري تونوشته شده در تاريخ دوشنبه 22 دی 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

شاعری خواهی بیا می بوسمت
**
چهره ی خود را گشا می بوسمت
عاشقانه بی ابا می بوسمت

اینقدر نازو ادا ها میکنی
باهمین نازو ادا می بوسمت

بر لبت گویا خدا بوسیده است
امشب از بهر خدا می بوسمت

لحظه ای بنشین و در چشمم نگر
تابگویم که چرا می بوسمت

ازبرای عشقمان کردی دعا
وقتی می خوانی دعا می بوسمت

با تو من احساس شادی می کنم
ای مرا نور و ضیا می بوسمت

زیر چتر خلوت این بام ودر
نرم نرمک بی صدا می بوسمت

بر درت چون در زدم بی حوصله
آمدی گفتی درآ می بوسمت

من تو را با بوسه ای شاعر کنم
شاعری خواهی بیا می بوسمت

 

فردوس اعظم

 

Шоири хохи , биё, мебусамат
**
Чехраи худро кушо, мебусамат
Ошикона, беибо, мебусамат

Ин кадар нозу адохо мекуни!
Бо хамин нозу адо, мебусамат

Бар лабат гуё Худо бусидааст
Имшаб аз бахри Худо мебусамат

Лахзае биншину дар чашмам нигар
То бигуям,ки чаро мебусамат

Аз барои ишкамон карди дуо
Вакте мехони дуо, мебусамат

Бо ту ман эхсоси шоди мекунам
Эй маро нуру зиё, мебусамат

Зери чатри хилвати ин бому дар
Нарм-нармак, бесадо, мебусамат

Бар дарат чун дар задам, бoхавсала
Омади, гуфти, даро, мебусамат

Ман туро бо бусае шоир кунам
Шоири хохи , биё, мебусамат

 

Фирдавси Аъзам

 

برچسب ها : ,