تبلیغات اینترنتیclose
غزلی نویسم امشب، غزلی برای باران ( فردوس اعظم )
پیچک ( فردوس اعظم )
شعر و ادب پارسی


در كشور دلم بخدا شهرياري تونوشته شده در تاريخ سه شنبه 23 دی 1393 توسط سید مجتبی محمدی |


غزل باران

 

غزلی نویسم امشب، غزلی برای باران
همه را به رقص آرم به ترانه های باران

ز لب تریزه هایم بکند هزار بوسه
دل و جان و تن برقصد همه از نوای باران

به نشاط و شادمانی، تو بیا به بزم گل ها
که صفای او بریزد همه دم به جای باران

بروید ای عزیزان و به پای گل ‌نشینید
که نماز می‌گذاریم همه با صلای باران

تو بیا به زیر باران به سراغ روشنایی
که برای تو بخوانم غزل دعای باران

من و کوچه های خلوت به خیال رفته هاییم
که تو می‌رسی دوباره ز پس جدای، باران

چه خوش است زیر باران غزل مرا بخوانی
که خبر ندارم از خود بر شیوه های باران

بنگر چه گونه باران ز دلم غبار شوید
تو غبار غصّه‌ها را بنشان به پای باران

ز بلور قطره هایت رخ یاس ابر پیداست
بگذار ابر گوید که تو بی‌ریایی، باران

تو بیا که در رکابت به بهانة زیارت
بروم چو روح تشنه به در خدای باران

 

فردوس اعظم

 

 

 


Газали борон

Газале нависам имшаб, газале барои борон
Хамаро ба ракс орам ба таронахои борон

Зи лаби тирезахоям бикунад хазор буса
Дилу чону тан бираксад хама аз навои борон

Ба нишоту шодмони, ту биё ба базми гулҳо
Ки сафои У бирезад хамадам ба чои борон

Биравед эй азизону ба пои гул нишинед
Ки намоз мегузорем хама бо салои борон

Ту биё ба зери борон ба суроги рушанои
Ки барои ту бихонам газали дуои борон

Ману кучахои хилват ба хаёли рафтахоем
Ки ту мераси дубора зи паси чудои, борон

Чи хуш аст зери борон газали маро бихони
Ки хабар надорам аз худ бари шевахои борон

Бинигар чи гуна борон зи дилам губор шуяд
Ту губори гуссаҳоро бинишон ба пои борон

Зи булури катрахоят рухи яьси абр пайдост
Бигузор абр гуяд ки ту бериёӣ, борон

Ту биё ки дар рикобат ба бахонаи зиёрат
Биравам чу рухи ташна ба дари Худои борон

 

Фирдавси Аъзам

 

 

 

برچسب ها : ,