تبلیغات اینترنتیclose
دیدی چگونه چشم ترا خاک کرده‌اند( فردوس اعظم )
پیچک ( فردوس اعظم )
شعر و ادب پارسی


در كشور دلم بخدا شهرياري تونوشته شده در تاريخ سه شنبه 23 دی 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

سرنوشت
**
دیدی چگونه چشم ترا خاک کرده‌اند
نام خوشت ز صحفه خود پاک کرده‌اند

چون دیده‌اند که بی‌کسی و بی فریدونی
از تو، ترا ربوده و ضحاک کرده‌اند

چشم تو سالهاست،که عشقی ندیده است
چون عشق را به دیده تو شاک کرده‌اند

تاریخ خود گواه که در طول قرن ها
ای بس که دیده‌ها همی‌ نمناک کرده‌اند

ما را درون مکتب خالی ز معرفت
معتاد چرس و باده و تریاک کرده‌اند

ما را ز شهر پاک محبّت به دوره ها
بنهاده و نگر ،که چه غمناک کرده‌اند

پیراهنی که در تن ما بوده قرن ها
این گرگهای وحشی ببین چاک کرده‌اند

ما تشنه بوده ایم ولیکن به جای آب
در کاسه‌های ما “بیر”-و کنیاک کرده‌اند

 

فردوس اعظم

"بیر "واژة انگلیسی آب جو

 

Сарнавишт
**

Дидӣ чи гуна чашми туро хок кардаанд,
Номи туро зи саҳфаи худ пок кардаанд.

Чун дидаанд, ки бекасию бе Фаридунӣ,
Аз ту туро рабудаву Заҳҳок кардаанд.

Чашми ту солҳост, ки ишқе надидааст,
Чун ишқро ба дидаи ту шок кардаанд.

Таърих худ гувоҳ, ки дар тӯли қарнҳо,
Эй бас, ки дидаҳо ҳаме намнок кардаанд.

Моро даруни мактаби холӣ зи маърифат,
Мӯътоди чарсу бодаву тарёк кардаанд.

Моро зи шаҳри поки муҳаббат ба дурҳо,
Бинҳодаву нигар, ки чи ғамнок кардаанд.

Пироҳанне, ки дар тани мо буда қарнҳо,
Ин гургҳои ваҳшӣ бубин чок кардаанд.

Мо ташна будаему валекин ба ҷойи об,
Дар косаҳои мо “бир”-у конёк кардаанд.

 

 

Фирдавси Аъзам

 

برچسب ها : ,